Päätös liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksesta 2021.

26.5.2021

Kouvolan kaupunki on myöntänyt liikuntajärjestöjen harkinnanvaraista toiminta-avustusta vuodelle 2021.

Avustuksen määrä perustuu toiminnan määrään. (alla ote pöytäkirjasta)

- Liikunnassa käytetään toiminnan määrään perustuvaa pisteytystä. Korona vaikutus voi näkyä pisteytyksessä.
Pisteen arvo vuonna 2021 on 0,55 euroa kuitenkin niin, että minimiavustuksen määrä on 100 euroa.

Seuran toiminta on ollut hiljaista kuten monella muullakin urheilu- ja muilla seuroilla.

Seuran toiminnan määrään perustuva toiminta-avustus 2021 on 287,00 euroa.