Koronapassi tiedote urheilu- ja liikuntatoimijoille!

8.12.2021

HUOM!

Koronapassi tiedote urheilu- ja liikuntatoimijoille

08/12/2021 - 12:27

Yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa suositellaan varautumaan koronapassin käyttöön ensi viikosta alkaen

Aluehallintovirasto valmistautuu tekemään Kymenlaaksoon yleisötilaisuuksien rajoituspäätöksen, joka kieltää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisen sisätiloissa. Päätös astuu voimaan mahdollisesti jo ensi viikolla.

Päätöksen voimaan astumisen jälkeen Kymenlaaksossa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia saa järjestää sisätiloissa vain tarkistamalla yleisöltä koronapassin. Mikäli koronapassia ei kysytä, yleisöä saa ottaa sisälle maksimissaan 50 henkilöä. Jos koronapassi kysytään, ylärajaa yleisölle ei ole.

Yleisötilaisuuksia ovat tapahtumat joihin kuka vain voi tulla ja joita mainostetaan yleisesti. Esimerkiksi konsertit, teatterit, kaikille avoimet tapahtumat, markkinat, messut, urheiluottelut ja –tapahtumat, kaikille avoimet koulutustilaisuudet ja –seminaarit. Nämä voi siis toteuttaa yli 50 henkilön yleisömäärällä vain koronapassia kysymällä. 

Yleisötilaisuuksia eivät ole esimerkiksi säännöllisesti järjestettävät harjoitukset (esim. urheiluharjoitukset). Myöskään uimahalli tai kuntosali ei ole yleisötilaisuus. Näitä eivät siis rajoitukset koske, eikä niissä voi ottaa koronapassia käyttöön.

Suosittelemme urheilu- ja liikuntatoimijoita varautumaan koronapassin käyttöön yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa ensi viikosta alkaen. Passin voi ottaa käyttöön siitä päivästä alkaen, jolloin AVIn rajoituspäätös yli 50 henkilön yleisötilaisuuksista astuu voimaan. Tarkka päivä selviää lähipäivinä ja tiedotamme sen urheilu- ja liikuntatoimijoille, kun se tulee AVIsta meille tietoon.

Tällä hetkellä koronapassia voi käyttää tilaisuuksissa, joissa on yli 20 henkilön seisomakatsomo.

Koronapassin käyttöönotossa kannattaa huomioida erityisesti seuraavat asiat:

Koronapassi kysytään vain yleisöltä, koska sen käyttö perustuu yleisötilaisuuksien rajoituksiin. Vaatimus koronapassista ei koske tilaisuuden työntekijöitä tai esiintyjiä eikä esimerkiksi urheiluottelun pelaajia tai toimitsijoita tai tilaisuuden järjestämiseen osallistuvia talkoolaisia. Koronapassia ei tarkasteta näiltä henkilöiltä, vaikka he olisivat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön. Jos tällainen henkilö siirtyy tehtävänsä päätyttyä seuraamaan tapahtumaa, täytyy häneltä koronapassi tarkastaa kuten muiltakin asiakkailta, jos järjestäjä on ottanut sen käyttöön.

Koronapassi kysytään vain 16 vuotta täyttäneiltä.

Lisätietoa ja ohjeet passin käyttöönotosta, nämä kannattaa lukea huolellisesti läpi

Tietoa koronapassista: www.stm.fi/koronapassi

Ohjeita koronapassin käyttöön toiminnanharjoittajille:  Usein kysyttyä koronaviruksesta – Tietoa – Uutishuone – Aluehallintovirasto

Täältä voi ladata koronapassin:  www.kanta.fi/omakanta

Ohjeita koronapassin käyttöön asiakkaille:  www.kanta.fi/koronatodistus

Tietoa Koronatodistuksen lukija –sovelluksesta: https://thl.fi/fi/-/koronapassin-lukijasovellus-nyt-saatavissa-sovelluskaupoista-toiminnanharjoittajien-ja-tapahtumien-jarjestajien-kayttoon