Erityisavustus lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi vuonna 2022

29.3.2022

HUOM! Tutustu ja avusta vaikka kaveriasi...

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myönsi Kouvolan kaupungille Erityisapurahaa 20 000 € vuodelle 2022 vähävaraisten perheiden 7-15 vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseen. Kaupunki jakaa summan edelleen kohdeavustuksina liikuntaseuroille. Avustus tulee kohdentua lasten ja nuorten harrastustoiminnan kausimaksuihin. Kyseistä rahaa jaetaan useammassa haussa, riippuen avustushakemusten rahallisesta määrästä verrattuna käytettävään rahaan.


Hakuajankohdat vuonna 2022:
1. haku, 15.6.2022 mennessä
2. haku, 15.9.2022 mennessä
3. haku, 15.11.2022 mennessä


Liikuntaseura arvioi perheen taloudellisen tuen tarpeen ja päättää tuen hakemisesta Kouvolan kaupungilta. Kouvolan kaupunki antaa liikuntaseuroille viitteellisen kriteeristön vähävaraisuuden arvioimisen tueksi. Pääkriteerinä on, että perheellä on todellinen taloudellinen tarve. Kouvolan kaupunki tekee liikuntaseuran kanssa sopimuksen, jossa ilmenee tarkemmat käyttötarkoitukset ja ehdot tuelle.


Tuella voidaan rahoittaa puolet lapsen harrastusmaksusta (kausimaksusta) tai enintään 50€/kk. Yhtä lasta kohden avustusta voi hakea 10 kuukaudelle kausimaksuun, joka kohdentuu vuoden 2022 toimintaan.


Liikuntaseuran tulee järjestää kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata vuoden 2022 kirjanpidosta luotettavasti.

Sopimus ja hakemuslomake liitteenä.

https://www.kouvola.fi/vapaa-aika/tukea-harrastamiseen/

Lisätietoja:
Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö
teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi, p. 020 615 8228