Harjoitusvuorojen käyttäjille.

22.7.2021

HUOM 21.7.2021

Kymenlaakso on kiihtymisvaiheessa!


Harrastustoiminta

  • Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastuksia ei rajoiteta.
  • Nuorten ryhmäharrastuksissa sisätiloissa osallistujien suositellaan välttävän lähikontaktia toisiin.
  • Aikuisten ryhmäharrastuksissa osallistujien suositellaan välttävän lähikontakteja toisiin, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.
  • Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Koronavirus tiedotus Kouvolan kaupunki: https://www.kouvola.fi/koronavirus-tiedotus/

 

 

 

 

HUOM 12.7.2021

On erittäin tärkeää huomioida suositukset ja jokaisen on toimittava ohjeita noudattaen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Käsihygienia, maskit, turvavälit ja kesästä huolimatta nyt pitää välttää suuria tapahtumia ja kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille, Mäntymaa muistuttaa.

Kiihtymisvaiheen myötä Kymenlaaksoon otetaan käyttöön uusia suosituksia ja seuraavasti:

Harrastustoiminta:
* Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastuksia ei rajoiteta.
* Nuorten ryhmäharrastuksissa sisätiloissa vältetään lähikontaktia toisiin.
* Aikuisten ryhmäharrastuksissa osallistujien on vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yleisötilaisuudet ja tapahtumat:
* Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää ei rajoiteta. Osallistujien ja seurueiden on vältettävä lähikontaktia toisiinsa, kun
sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.
* Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

Opetus:
* Korkeakouluissa opetus on järjestettävä niin, että osallistujat välttävät lähikontakteja, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.